Egzamin maturalny z biologii

Od maja 2023 roku absolwenci liceów i techników będą zdawali egzamin maturalny zgodnie z nowymi zasadami. Dotyczy to również matury z biologii.

Informacje ogólne o maturze z biologii

Biologia jest zaliczana do przedmiotów maturalnych, ale w przeciwieństwie do matematyki czy języka polskiego nie jest obowiązkowa. Jest przedmiotem dodatkowym, co oznacza, że uczeń może ją wybrać, ale nie musi. Wszystko zależy od tego, jaki kierunek studiów chce wybrać dana osoba. Egzamin ten ma tylko formę pisemną na poziomie rozszerzonym. Całość trwa 180 minut i odbywa się w terminie narzuconym przez harmonogram egzaminów maturalnych określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zadania w arkuszu maturalnym z biologii mają charakter zarówno otwarty, jak i zamknięty. Treść pytań ma związek z podstawą programową realizowaną w szkołach ponadpodstawowych.

Jak wygląda arkusz maturalny z biologii?

Każdy arkusz maturalny z biologii zawiera od 20. do 25. zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać 60 punktów. Pytania zamknięte stanowią około 30% wszystkich zadań. Należą do nich pytania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz i zadania na dobieranie. Pozostała pula pytań ma charakter pytań otwartych, czyli takich, w których uczeń musi sam sformułować odpowiedź poprawną gramatycznie i merytorycznie. Kolejność wykonywania zadań zależy od woli poszczególnych abiturientów. Na egzamin maturalny z biologii każdy uczeń może przynieść ze sobą przybory pomocnicze, takie jak linijka, kalkulator prosty oraz wzory i stałe fizykochemiczne. Każdego roku Centralna Komisja Egzaminacyjna wydaje komunikat, który określa konkretne zasady obowiązujące w danej sesji egzaminacyjnej. Wszystkie arkusze, również te z biologii, są oceniane poza siedzibą szkoły przez niezależnych egzaminatorów. Przykładowe arkusze maturalne z biologii wraz z rozwiązaniami umieszczone są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce ”Informatory”. Warto do nich zajrzeć, by poćwiczyć umiejętności maturalne. Pomoże to zdającym osiągnąć możliwie najwyższy wynik i studiowanie na wymarzonym kierunku.