Matura biologia

Matura z biologii może być przydatna dla tych uczniów, którzy chcą studiować na takich kierunkach jak medycyna czy psychiatria. Do przygotowania się na egzamin maturalny warto sięgnąć po książki.

“Teraz matura. Biologia. Vademecum”

– publikacja umożliwia uporządkowanie i powtórzenie materiałów niezbędnych do egzaminu maturalnego. Jest odpowiednia dla uczniów przystępujących do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Vademecum zawiera materiał dotyczący zjawisk i związków w zakresie budowy organizmów. Informacje umieszczone zostały w widocznych ramkach, załączono także szereg wskazówek dotyczących rozwiązywania zadań.

“Biologia. Repetytorium maturzysty”

– w książce zawarte zostały ćwiczenia zgodne z najnowszą podstawą programową. Materiały z klasy pierwszej szkoły średniej dla ułatwienia zostały umieszczone na marginesach, wraz z dobrze widocznym znakiem graficznym. Zrozumiały język ułatwia przyswajanie treści. Umieszczono zagadnienia tylko takie, które mogą się przydać na maturze, bez nadprogramowego materiału. Zastosowano ułatwienia graficzne w postaci tabel, diagramów lub wykresów. Aby łatwiej było korzystać z repetytorium, na końcu znajduje się indeks z pojęciami. 

“Vademecum. Matura 2022. Biologia”

vademecum zawiera cały materiał, który obowiązuje uczniów na maturze z biologii. Specjalnie oznaczono również wszystkie niezbędne informacje z klasy pierwszej szkoły średniej. Język użyty w vademecum jest prosty i klarowny. Do oznaczenia najważniejszych pojęć użyto pogrubionej czcionki, lub zamieszczono je w kolorowych ramkach. Indeks znajdujący się końcu książki ułatwia korzystanie z vademecum. Szczególną uwagę zwrócono na zadania, które pojawiały się na egzaminach maturalnych w poprzednich latach i z dużym prawdopodobieństwem mogą pojawić się ponownie. Umieszczenie całego niezbędnego materiału w jednej książce jest dużym ułatwieniem dla uczniów, którzy zdecydowali się na przystąpienie do egzaminu maturalnego z biologii.