Matura biologia

Matura z biologii może być przydatna dla tych uczniów, którzy chcą studiować na takich kierunkach jak medycyna czy psychiatria. Do przygotowania się na egzamin maturalny warto sięgnąć po książki.

“Teraz matura. Biologia. Vademecum”

– publikacja umożliwia uporządkowanie i powtórzenie materiałów niezbędnych do egzaminu maturalnego. Jest odpowiednia dla uczniów przystępujących do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Vademecum zawiera materiał dotyczący zjawisk i związków w zakresie budowy organizmów. Informacje umieszczone zostały w widocznych ramkach, załączono także szereg wskazówek dotyczących rozwiązywania zadań.

“Biologia. Repetytorium maturzysty”

– w książce zawarte zostały ćwiczenia zgodne z najnowszą podstawą programową. Materiały z klasy pierwszej szkoły średniej dla ułatwienia zostały umieszczone na marginesach, wraz z dobrze widocznym znakiem graficznym. Zrozumiały język ułatwia przyswajanie treści. Umieszczono zagadnienia tylko takie, które mogą się przydać na maturze, bez nadprogramowego materiału. Zastosowano ułatwienia graficzne w postaci tabel, diagramów lub wykresów. Aby łatwiej było korzystać z repetytorium, na końcu znajduje się indeks z pojęciami. 

“Vademecum. Matura 2022. Biologia”

vademecum zawiera cały materiał, który obowiązuje uczniów na maturze z biologii. Specjalnie oznaczono również wszystkie niezbędne informacje z klasy pierwszej szkoły średniej. Język użyty w vademecum jest prosty i klarowny. Do oznaczenia najważniejszych pojęć użyto pogrubionej czcionki, lub zamieszczono je w kolorowych ramkach. Indeks znajdujący się końcu książki ułatwia korzystanie z vademecum. Szczególną uwagę zwrócono na zadania, które pojawiały się na egzaminach maturalnych w poprzednich latach i z dużym prawdopodobieństwem mogą pojawić się ponownie. Umieszczenie całego niezbędnego materiału w jednej książce jest dużym ułatwieniem dla uczniów, którzy zdecydowali się na przystąpienie do egzaminu maturalnego z biologii.

 

Egzamin maturalny z biologii

Od maja 2023 roku absolwenci liceów i techników będą zdawali egzamin maturalny zgodnie z nowymi zasadami. Dotyczy to również matury z biologii.

Informacje ogólne o maturze z biologii

Biologia jest zaliczana do przedmiotów maturalnych, ale w przeciwieństwie do matematyki czy języka polskiego nie jest obowiązkowa. Jest przedmiotem dodatkowym, co oznacza, że uczeń może ją wybrać, ale nie musi. Wszystko zależy od tego, jaki kierunek studiów chce wybrać dana osoba. Egzamin ten ma tylko formę pisemną na poziomie rozszerzonym. Całość trwa 180 minut i odbywa się w terminie narzuconym przez harmonogram egzaminów maturalnych określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zadania w arkuszu maturalnym z biologii mają charakter zarówno otwarty, jak i zamknięty. Treść pytań ma związek z podstawą programową realizowaną w szkołach ponadpodstawowych.

Jak wygląda arkusz maturalny z biologii?

Każdy arkusz maturalny z biologii zawiera od 20. do 25. zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać 60 punktów. Pytania zamknięte stanowią około 30% wszystkich zadań. Należą do nich pytania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz i zadania na dobieranie. Pozostała pula pytań ma charakter pytań otwartych, czyli takich, w których uczeń musi sam sformułować odpowiedź poprawną gramatycznie i merytorycznie. Kolejność wykonywania zadań zależy od woli poszczególnych abiturientów. Na egzamin maturalny z biologii każdy uczeń może przynieść ze sobą przybory pomocnicze, takie jak linijka, kalkulator prosty oraz wzory i stałe fizykochemiczne. Każdego roku Centralna Komisja Egzaminacyjna wydaje komunikat, który określa konkretne zasady obowiązujące w danej sesji egzaminacyjnej. Wszystkie arkusze, również te z biologii, są oceniane poza siedzibą szkoły przez niezależnych egzaminatorów. Przykładowe arkusze maturalne z biologii wraz z rozwiązaniami umieszczone są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce ”Informatory”. Warto do nich zajrzeć, by poćwiczyć umiejętności maturalne. Pomoże to zdającym osiągnąć możliwie najwyższy wynik i studiowanie na wymarzonym kierunku. 

 

Plan przygotowań do matury z biologii

Jeśli po maturze marzą nam się studia medyczne, biologiczne czy farmaceutyczne, to egzamin z biologii jest pozycją obowiązkową. Jak dobrze przygotować się do matury i dostać się na wymarzony kierunek studiów? Nie ma co ukrywać, matura biologia to jeden z trudniejszych egzaminów, warto więc postawić na wygospodarowania odpowiedniej ilości czasu do przyswojenia i opanowania sporej ilości materiału. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z pomocy naukowych, które pozwolą na uporządkowanie posiadanej wiedzy. 

Przygotowanie teoretyczne

Matura biologia wymaga przede wszystkim opracowania planu oraz celu nauki, dzięki temu przygotowania pójdą znacznie sprawniej. Książka, która stanowi must have w przygotowaniu do egzaminu to “Vademecum maturzysty. Biologia” Ewy Pyłka-Gutowskiej, wydawnictwa Oświata. Wszystkie zagadnienia konieczne do egzaminu są omówione w sposób prosty i przystępny. Mamy tutaj do dyspozycji obrazki i schematy. Mimo, że książka ma “swoje lata” to wciąż plasuje się w pierwszej trójce jeśli chodzi o przygotowanie do egzaminu matura biologia. 

Zadania oraz testy

Oprócz wiedzy natury teoretycznej, matura biologia to także wykorzystanie nauki w praktyce i sprawne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. Aby się do nich dobrze przygotować, można sięgnąć po “Trening przed maturą. Biologia w zadaniach” wydawnictwa Operon. Książka podzielona jest na części od ewolucjonizmu do fizjologii zwierząt z elementami fizjologii człowieka. Zadań jest bardzo dużo i pozwalają na różne spojrzenie na konkretne elementy egzaminu. Chcąc postawić na powtórzenie materiału i sprawdzenie swojej wiedzy, przyda się na pewno “Matura na 100%. Biologia. Testy maturzysty” autorstwa Piotra Kawy. Mamy tutaj do dyspozycji zestaw pytań, zawierające zagadnienia otwarte i zamknięte. Bardzo dobra powtórka do egzaminu matura biologia. Przerobienie testów i zadań zdecydowanie pozwoli na zbudowanie większej pewności siebie przed majowymi egzaminami i nie pozwoli dać się zaskoczyć żadnemu z tematów.